Zápis z třídních schůzek

9/2017

Vážení rodiče, předkládáme vám zápis z třídních schůzek, které se uskutečnily 18. září 2017. Těm, kteří dorazili, děkujeme za účast. Petr Šeda

1. Přivítání ředitelkou Jahody, o.p.s. Markétou Kalinovou a ředitelem MŠ Petrem Šedou

2. Představení učitelského sboru

 • Učitelky Michaela Holecová, Jana Lišková, Dominika Paverová
 • Asistentky pedagogů Michaela Baná, Marie Vitoušová
 • Administrativní a pomocný asistent Martin Novák
 • Pomocná asistentka - kuchyň Jana Šmejkalová

3. Provozní záležitosti

 • Školní vzdělávací program 2017/2018 (ŠVP) je k náhledu na webových stránkách nebo v obrazárně umístěné před vstupem do šatny
 • Školní řád 2017/2018 je k náhledu na internetových stránkách či v obrazárně
 • Pracovní náplň učitelek MŠ byla k nahlédnutí na třídních schůzkách
 • Bezhotovostní platby - dle nařízení ředitele MŠ a nejvýše postavené ředitelky o.p.s. Jahoda byly ukončeny hotovostní platby; od 18. září 2017 jsou k dispozici pouze bezhotovostní platby (vždy prosím uvádějte variabilní symbol uvedený ve smlouvě)
 • Týdenní plány vycházející z ŠVP budou zveřejňovány na webových stránkách školky a v obrazárně
 • Omlouvání dětí a odhlašování obědů je možné v době mezi 7:00 a 17:00 hod. pouze na telefonním čísle 777 674 161

4. Kroužky pro naše děti

 • Flétnička - 30 minut 4x měsíčně, povede Jana Lišková
 • Kytara - 30 minut 4x měsíčně, povede Marie Vitoušová
 • Florbal - 30 minut 4x měsíčně, povede Martin Novák
 • Jóga pro nejmenší - 30 minut 4x měsíčně, povede Michaela Baná
 • Angličtina pro nejmenší - 30 minut 4x měsíčně, povede Dominika Paverová
 • Logopedie - depistáž v rámci celé MŠ, 6 lekcí po 30 minutách, povede externista

5. Plánované kulturní akce

 • Divadlo ŠUS - divadelní představení ČTYŘI POHÁDKY (Kuřátko v obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupežníci), každá pohádka je hraná jinou loutko-hereckou technikou, některé verše jsou zhudebněny, hudební doprovod pomocí kytary
 • Plán - pravidelná kulturní akce 1x měsíčně

6. Zápis plavání

 • Kurz již plně obsazen (Andrei, Filip, František, Jaroslav, Karolína, Nikita, Stella, Štěpán)
 • Personální doprovod zajistí Jana Lišková a Michaela Holecová
 • Platbu nutno provést na účet MŠ - nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol a přidat poznámku "plavání"

7. Školka v přírodě

 • Návrh na realizaci je přelom měsíců květen a červen 2018, plánovaný pobyt 4 dny (3 noci)

Připojte se
k nám

Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda | Created by Dark Side, a. s.